ILLUSTRASJON. Visualiseringer av idéer.

Idéskisse for ny kantine på Tecnopolis.

Idéskisse for ny kantine på Tecnopolis.