INTERIØR. Eksempler på ferdigstilte prosjekter.

Kviknes Hotel. Nye malte resepsjonsdisker med flåter med lys hengende over.

Kviknes Hotel. Nye malte resepsjonsdisker med flåter med lys hengende over.